همایش شناسنامه فنی ملکی
جامع ترین بانک اطلاعات رویدادهای صنعت ساختمان
عضویت در خبرنامه الکترونیکی

صفحه اصلی > اخبار > همایش ملی جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار    چاپ        ارسال به دوست

همایش ملی جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار


تاریخ فراخوان: 10 بهمن 1392
مهلت ارسال آثار: 1392/10/10
وب سایت: http://www.iscconferences.com/467
 

توضیحات تکمیلی:
اولین همایش ملی جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار اسفندماه 1392 در تهران برگزار می گردد.

از كليه پژوهشگران گرامي جهت شركت در همايش دعوت بعمل مي آيد. مقالات به دو زبان فارسي و انگليسي دريافت خواهد شد.
مقالات در شش محور اصلي علوم جغرافيايي،شهرسازي،معماري، حمل ونقل، محيط زيست و مديريت شهري و زير محورهاي مرتبط پذيرش خواهند شد.
به كليه شركت كنندگان اعم از حضوري وغير حضوري گواهينامه هاي معتبر ملي مربوطه اعطا خواهد گرديد.پژوهشگران گرامي مي توانند به دو صورت حضوري وغير حضوري در همايش ثبت نام نموده و از خدمات همايش بهره مند گردند.
مقالات ترجمه وتاليفي در صورت دارا بودن بار علمي مناسب به تشخيص هيات داوران پذيرش ميگردد.
گواهينامه معتبر ملي شركت كنندگان غير حضوري يك هفته پس از همايش به ادرس هاي اعلام شده ارسال خواهد شد.

مقالات پذیرفته شده پس از ثبت نام قطعي نویسندگان علاوه بر درج درCDکامل مجموعه مقالات همایش در سایت های CIVILICA وسامانه گردهمایی پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC درج و درپایگاه کنسرسیوم محتوای ملی به نام نويسندگان، ثبت ملی و رسمي خواهند شد.

به مقالات برتر جوايز نفيسي اهدا خواهد گرديد.

مهلت ارسال چكيده به همراه متن كامل مقالات: 1392/10/10
اعلام نتايج داوري : 1392/10/20
زمان ثبت نام نهايي: 1392/11/10
برگزاري همايش: 1392/12/8
محل برگزاري: تهران، آزادي،دانشكده صنعت هوايي


محورهاي همايش:

1-محورهاي جغرافيايي
جغرافيا ، آمايش سرزمين
جغرافيا و فضاي سبز شهري
جغرافيا ومديريت بحران
جغرافيا و محيط زيست
جغرافيا وكاهش مخاطرات طبيعي

جغرافيا،اقليم شناسي وكاربردها

جايگاه مطالعات ژئومورفولوژي در جغرافيا

جغرافيا ومشكلات امروزي شهرها

اقليم ،معماري و بهينه سازي مصرف

كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و دور سنجي

فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

مكان يابي تاسيسات وتجهيزات شهري

جغرافيا و حمل ونقل پايدار

كاربري اراضي درشهرها و روستاها

كاربرد اقليم شناسي در حمل ونقل هوايي

جغرافيا، مدلهاي كمي وتحليل هاي آماري

جغرافيا وتوسعه پايدار شهري و روستايي

جغرافيا و گردشگري كليه محورها

ساير ايده هاي نوين در زمينه علوم جغرافيايي


2-شهرسازی وتوسعه شهري پايدار

بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)

معماري ، شهرسازی و توسعه پایدار

محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران

كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري

سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار

ناپايداري شهر و عوامل موثر

شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار

شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري

شهرهاي جديد و توسعه پايدار

بافت های تاریخی

مديريت وبرنامه ريزي شهري

مشارکت شهروندان،حقوق شهری وفرهنگ سازي شهروندي

بهسازی و نوسازی شهری


3-معماري و توسعه پايدار

معماری،زيبايي شناسي وهويت شهري

روشها ، فناوریها و انرژي هاي نو در در معماری

معماری ومحیط زیست

معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند

المان های شهری

معماري و نانو

بهينه سازي مصرف در ساختمان ها

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

طراحی شهری ،نماهاي شهري وامنيت رواني

معماري وهويت

معماري سنتي واسلامي

گردشگري ومعماري


4- محورهاي حمل ونقل

چالش هاي حمل ونقل عمومي در ايران

كاربرد اقليم شناسي در برنامه ريزي حمل ونقل

سيستم هاي هوشمند مديريت ترافيك وحمل ونقل

شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری

جايگاه فرودگاه وحمل ونقل هوايي در توسعه پايدار

مكان يابي وامكان سنجي ايجاد سيستم هاي حمل ونقل عمومي

ارزيابي چالش هاي حمل ونقل جاده اي سازگار با زيست بوم درايران

حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار

ایمنی حمل و نقل ومخاطرات اقليمي

آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی

مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری

حمل ونقل هوايي ،تحريم وراهبردها

كاربرد GISدرمديريت حمل ونقل

نقش عوامل جغرافيايي در برنامه ريزي حمل ونقل


5- محيط زيست ومنابع طبيعي

محيط زيست و انواع آلودگي ها

مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار

برنامه ريزي و ارتقاء کيفيت خدمات و محيط زيست شهري

جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار

كشاورزي ومحيط زيست پايدار

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست

فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري

توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها

اكولوژي شهري وشهر سبز

كاربردGIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی

تغيير اقليم ومحيط زيست

حيات وحش ومحيط زيست پايدار

نقش سازمانهاي مردم نهاد(NGO)در حفاظت از محيط زيست

گردشگري ومحيط زيست

مكانيسم هاي توسعه پايدار


6- مديريت وبرنامه ريزي شهري

مدیریت پروژه های شهری

گردشگری شهری

حقوق شهری

فرهنگ شهر نشینی

شهروند و حقوق شهروندی

نماهای شهری

تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

برنامه ریزی کالبدی شهری

نقش شهرداري ها در توسعه شهري


هزینه ثبت نام وشرکت در همایش

به اطلاع پژوهشگران گرامي وشركت كنندگان ارجمند ميرساند باتوجه به دشواري حضور پژوهشگران گرامي از شهرها ونواحي دور كشور در محل برگزاري كنفرانس، وعدم امكان حضور تمام شركت كنندگان گرامي به صورت حضوري در همايش، اين عزيزان مي توانند به صورت غير حضوري نيز در همايش شركت نموده و ازتمام مزاياي شركت كنندگان حضوري بهره مند گردند. بدین منظور می بایست در هنگام ارسال مقاله، در قسمت توضیح نویسنده برای مقاله، قبل از ارسال نهايي مقاله، نحوه شرکت خود در کنفرانس اعم از حضوری و یا غیر حضوری را مشخص نمائید. ( هیچگونه تفاوتی در گواهینامه های صادره برای شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری وخدمات ارائه شده وجود نخواهد داشت.)

به منظور ارائه هرمقاله در همايش بايد حداقل يك نفر از نويسندگان آن مقاله در همايش ثبت نام نمايند.خدمات قابل ارئه به شركت كنندگان حضوري همايش شامل حضور وشركت در كنفرانس وارائه مقالات وسخنراني ها،پذيرائي ميان وعده ها وناهار و همچنين دريافت پكيج همايش وگواهينامه ارائه مقالات و لوح فشرده مجموعه مقالات خواهد بود.(گواهينامه مقالات بادرج نام تمام نويسندگان وتنهابراي فرد ثبت نام كننده صادر ميگردد در صورت درخواست گواهي براي ساير شركت كنندگان بايدجداگانه درخواست گردد). خدمات قابل ارائه به شركت كنندگان غير حضوري نيز شامل هزينه هاي مربوط به داوري مقالات، صدور گواهينامه مقالات بانام تمام نويسندگان وتنهابراي فرد ثبت نام كننده، ولوح فشرده همايش خواهد بود.گواهی نامه وسی دی پژوهشگران غیرحضوری ومجموعه مقالات 10 روز بعد از همایش برای افراد غیر حضوری از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد.دبيرخانه همايش به سبب جايگاه والا و ارزشمند پژوهشگران گرامي خود را متعهد به خدمات رساني وپاسخگويي به تمامي سوالات ونيازهاي پژوهشگران واساتيد گرامي در خصوص همايش به بهترين شكل مي داند.

از هر فرد به عنوان نویسنده مسول تنها 4 مقاله مورد پذیرش خواهد بود

كليه هزينه ها پس از انجام داوري وپذيرش مقالات دريافت مي گردد وبراي ارسال مقاله نياز به واريز وجه نخواهد بود.

ثبت نام دانشجویی حضوری:80000 هزار تومان (ارایه کارت دانشجویی معتبر در روز همایش الزامی می باشد)

هیت علمی،اساتید ، حضوری :90000هزار تومان.

ثبت نام آزاد، حضوري :100000 هزارتومان

ثبت نام دانشجویی غیر حضوری:70000 هزار تومان (ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبرالزامی می باشد)

هیت علمی،اساتید ، غیرحضوری:80000هزار تومان.

ثبت نام آزاد، غير حضوري: 90000 هزارتومان

هزینه ثبت نام هرمقاله مازاد 30 هزارتومان

درخواست گواهي براي ساير نويسندگان(هر نفر)15000تومان

برای ثبت نام کنندگان حضوری فاقد مقاله گواهینامه شرکت در کنفرانس صادر خواهد شد.

کل هزینه‌های مربوطه بعد از پذیرش مقاله واعلام ليست نهايي مقالات پذيرفته شده اخذ و چاپ در مجموعه مقالات همايش و صدور گواهي ارائه مقالات منوط به واریز وجه خواهد بود.


اطلاعات تماس:

تلفکس دبیرخانه : 02144240891

تلفن پاسخگویی مستقیم: 09358375199

آدرس دبیرخانه: تهران ستارخان خیابان صادقی پورخیابان شکوری پلاک20واحد1
كدپستي: 1453713981

آدرس وبسایت همایش: http://www.iscconferences.com/467/fa

پست الکترونیک همایش:
h.nationalconference@gmail.com


١٢:٣٧ - سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٢    /    شماره : ١٢١٢١    /    تعداد نمایش : ٦٥٤٧


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 


 

کانفیران، مرجع رویدادهای تخصصی صنعت ساختمان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به
مؤسسه تحقیق و توسعه خانه عمران می باشد.

كنفرانس‌هــاي داخلي | كنفرانس‌هاي خارجي | سمينارها و كارگاه‌هــاي تخصصي
| نمايشگاه‌هاي تخصصي | تورهاي كارگاهي خانه عمران | درباره ما | تماس با ما